Hội nghị kiện toàn các chức danh chủ chốt Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023.
17/03/2023 01:30
Thực hiện Kế hoạch công tác Hội Sinh viên năm 2023, được sự nhất trí của Đảng uỷ, chiều ngày 15/3/2023, Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Hội nghị kiện toàn các chức danh chủ chốt khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Hội nghị kiện toàn các chức danh chủ chốt Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

 

     Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An; TS. Thái Hữu Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Hoàng Văn Thụ - Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường và các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 cùng tham dự.

      Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã báo cáo tình hình nhân sự, trình bày đề án nhân sự và thông qua danh sách kiện toàn nhân sự mới cho các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

       Đồng chí Đoàn Anh Tuấn – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Trường khoá 29, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường đã được hội nghị giới thiệu và được các đại biểu hiệp thương thống nhất giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng chí Bùi Thanh Hoà  - Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Điên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh – Sinh viên Khoa Cơ khí Động lực, Liên chi Hội trưởng, Uỷ viên Ban Thư ký Hội sinh viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

     Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thông qua, hiệp thương thống nhất danh sách nhân sự thôi công tác và kiện toàn nhân sự mới vào Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

    Phát biểu tại Hội nghị, TS. Thái Hữu Nguyên cho rằng trong giai đoạn vừa qua, Hội Sinh viên cùng với Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức tốt các hoạt động xung kích, sáng tạo, tình nguyện cho sinh viên, làm cho sinh viên nhận thấy rõ trách nhiệm bản thân với cộng đồng và xã hội. Thầy chúc các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Trường sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần nhiệt huyết, hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ và đề nghị các đồng chí trong thời gian tới phải phát huy hơn nữa tính đồng hành của tổ chức Hội với sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, phát triển Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ngày một vững mạnh.

      Đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An ghi nhận và tuyên dương tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo trong công tác của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường trong suốt những năm qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu để góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên.

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã thành công tốt đẹp. Chúc Hội Sinh viên trường sẽ có những bước phát triển vững chắc, là mái nhà chung của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

 

     Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An; TS. Thái Hữu Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Hoàng Văn Thụ - Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường và các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 cùng tham dự.

      Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã báo cáo tình hình nhân sự, trình bày đề án nhân sự và thông qua danh sách kiện toàn nhân sự mới cho các chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

       Đồng chí Đoàn Anh Tuấn – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Trường khoá 29, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường đã được hội nghị giới thiệu và được các đại biểu hiệp thương thống nhất giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng chí Bùi Thanh Hoà  - Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Điên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh – Sinh viên Khoa Cơ khí Động lực, Liên chi Hội trưởng, Uỷ viên Ban Thư ký Hội sinh viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

     Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thông qua, hiệp thương thống nhất danh sách nhân sự thôi công tác và kiện toàn nhân sự mới vào Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

    Phát biểu tại Hội nghị, TS. Thái Hữu Nguyên cho rằng trong giai đoạn vừa qua, Hội Sinh viên cùng với Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức tốt các hoạt động xung kích, sáng tạo, tình nguyện cho sinh viên, làm cho sinh viên nhận thấy rõ trách nhiệm bản thân với cộng đồng và xã hội. Thầy chúc các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên Trường sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần nhiệt huyết, hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ và đề nghị các đồng chí trong thời gian tới phải phát huy hơn nữa tính đồng hành của tổ chức Hội với sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, phát triển Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ngày một vững mạnh.

      Đồng chí Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An ghi nhận và tuyên dương tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo trong công tác của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường trong suốt những năm qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu để góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên.

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã thành công tốt đẹp. Chúc Hội Sinh viên trường sẽ có những bước phát triển vững chắc, là mái nhà chung của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Theo Website trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh