TT

 

 Ảnh

Chức vụ, đơn vị 

     1.             

 

TS. Thái Anh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

     2.             

TS. Phạm Hữu Truyền

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Hiệu trưởng

     3.             

TS. Cao Danh Chính

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

     4.             

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy,

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

     5.             

TS. Thái Hữu Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy,

Trưởng khoa Điện