TT

 Ảnh

 

Chức vụ, đơn vị 

     1.             

 

TS. Thái Anh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

     2.             

TS. Phạm Hữu Truyền

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Hiệu trưởng

     3.             

TS. Cao Danh Chính

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

     4.             

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy,

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

     5.             

TS. Thái Hữu Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy,

Trưởng khoa Điện

     6.             

ThS. Đặng Minh Việt

Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy,

Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính

     7.             

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban Dân vận Đảng ủy,

Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng khoa Cơ khí động lực

     8.             

Đồng chí Nguyễn Thị Trâm

Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy,

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng khoa Kinh tế

     9.             

Đồng chí Phan Thị Tâm

Ủy viên Ban chấp hành, Phó chánh Văn phòng Đảng ủy,

Trưởng Khoa Sư phạm kỹ thuật

 10.             

Đồng chí Hồ Xuân Bằng

Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban Tổ chức Đảng ủy,

Phó trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ

 11.             

Đồng chí Lê Thái Sơn

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo

 12.             

Đồng chí Lê Hồng Sơn

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Khoa Giáo dục Đại cương

 13.             

Đồng chí Lê Khắc Bình

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế