ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1) Đồng chí Cao Danh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Chủ nhiệm;

2) Đồng chí Hồ Xuân Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Phó Chủ nhiệm ;

3) Đồng chí Đặng Minh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Uỷ viên;

4) Đồng chí Trần Duy Trinh – Phó trưởng khoa Điện: Ủy viên.

 

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY ĐẢNG ỦY

1) Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Trưởng ban;

2) Đồng chí Hồ Xuân Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Phó trưởng ban;   

3) Đồng chí Đặng Minh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Uỷ viên.

 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

1) Đồng chí Thái Hữu Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Trưởng ban;

2) Đồng chí Nguyễn Thị Trâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Phó trưởng ban;   

3) Đồng chí Đặng Minh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Uỷ viên;

4) Đồng chí Nguyễn Công An, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Lý luận Chính trị: Uỷ viên;

5) Đồng chí Hoàng Công Minh, Bí thư chi bộ Sinh viên, Bí thư Đoàn Trường: Uỷ viên.

 

BAN DÂN VẬN ĐẢNG ỦY

1) Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Trưởng ban;

2) Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Phó trưởng ban;   

3) Đồng chí Phan Xuân Thạch, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên: Uỷ viên;

4) Đồng chí Hoàng Văn Thụ, Phó bí thư Đoàn Trường: Uỷ viên;

5) Đồng chí Trần Thị Mộng Vân, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính: Uỷ viên.

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1) Đồng chí Đồng chí Đặng Minh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Chánh Văn phòng;

2) Đồng chí Phan Thị Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Phó chánh Văn phòng;   

3) Đồng chí Trần Thị Mộng Vân, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính: Uỷ viên;

4) Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính: Uỷ viên.