Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Học tập trực truyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
28/12/2023 09:21
Tham dự Hội nghị trực tuyến có TS Thái Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Phạm Hữu Truyền - Phó Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban giám hiệu, BCH Đảng bộ, Cấp uỷ chi bộ trực thuộc và các lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm
Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Học tập trực truyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

 

       Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

      Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

      Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

      Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

      Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

    Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc Trường  tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới  đảng viên, viên chức  trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.