Nghị quyết Hội nghị tháng 8/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
02/08/2022 13:41
Nghị quyết Hội nghị tháng 8/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 *

Số: 07 - NQ/ĐU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị tháng 8/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Hội nghị thường kỳ tháng 8/2022 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh họp ngày 01/8/2022 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6+7/2022 (Có báo cáo kèm theo) và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 08/2022, như sau:

1. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà... rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo ổn định các hoạt động của nhà trường; tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, học viên sinh viên tích cực trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh: truyền thông, tư vấn, thu hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng; tổ chức nhập học cho sinh viên cao đẳng; tổ chức học trải nghiệm cho sinh viên có chất lượng và hiệu quả; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc báo cáo số liệu, dữ liệu về tuyển sinh theo quy định.

- Chú trọng việc tư vấn hỗ trợ sinh viên trong việc đăng ký học phần HK I năm học 2022-2023; Tăng cường công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ sinh viên, ổn định tình hình sinh viên đầu năm học mới; nắm bắt kịp thời và có giải pháp xử lý để khắc phục tình trạng sinh viên không đăng ký học phần, sinh viên bỏ học, nghỉ học, thôi học.

- Hoàn thành việc thẩm định và nghiệm thu các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ theo hướng tiếp cận CDIO; chuẩn bị các điều kiện để triển khai năm học mới 2022 - 2023.

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông cho hội thảo quốc tế RICE 2022; hoàn thiện Đề án hợp tác liên kết đào tạo đại học 2+2 với Trường Đại học Tongmyong, Hàn Quốc; chuẩn bị các nội dung và xây dựng kế hoạch tham gia triển lãm giáo dục tại CHDCND Lào; tham dự hội thảo nhìn lại hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động, việc làm và xã hội nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao.

- Xây dựng hệ thống bảng biểu phục vụ công tác tự đánh giá CSGD/CTĐT; tổ chức thi, chấm thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho K16, K47 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu các khoản thu chi tài chính; triển khai kịp thời kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 theo đúng quy định.

3. Tổ chức tuyển dụng LĐHĐ năm 2022 theo kế hoạch; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức; tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý theo chủ trương của Đảng ủy.

4. Hoàn thành việc xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Hội đồng trường thông qua và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

5. Hoàn thành dự thảo các đề án: đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề án nâng cao chất lượng công tác đào tạo; đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ; đề án đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế; đề án tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên.

6. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng Nhà trường.

7. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

Giao cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 8/2022 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

II. Ban Chấp hành thảo luận và thống nhất chủ trương cho thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý như sau:

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Khoa Điện đã được phê duyệt.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Thanh tra từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của phòng Thanh tra đã được phê duyệt.

Giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐT, BGH,

- Các Chi bộ & đoàn thể,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

                                       (đã ký)

  

Thái Anh Tuấn

 

Đính kèm: » 07-nq-du.pdf