TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
29/07/2022 09:26
Chiều 24/6/2022, Chi bộ Phòng Đào tạo thuộc Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội Chi bộ Đào tạo được Đảng bộ Trường lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

     Dự và chỉ đạo Đại hội về phía Tỉnh uỷ Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Hiền Thương – Chuyên viên chính Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Về phía Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có đồng chí Thái Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Phạm Hữu Truyền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Cao Danh Chính - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Đặng Minh Việt - Chánh văn phòng Đảng uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cùng 13 đảng viên thuộc Chi bộ Đào tạo.

      Tại Đại hội, Chi bộ đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó khăn, thích ứng với dịch bệnh Covid -19, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đề ra với những thành tích tiêu biểu như: Năm 2020 và 2021: Đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Năm 2022: được Đảng uỷ tặng Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiểu biểu; được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen Chi bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiểu biểu, 100%  đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

      Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng Đào tạo chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Danh Chính - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Đào tạo đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. Công tác đào tạo được coi là xương sống của hoạt động giáo dục, là nền tảng phát triển của Nhà trường. Vì thế, trong những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Chi bộ Đào tạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng chí hi vọng, trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới sẽ làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ Đào tạo đã thành công tốt đẹp, kết quả đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Võ Tiến Trung - Trưởng phòng Đào tạo tái cử làm Bí thư Chi bộ.


     Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm: Từ khâu chuẩn bị, quá trình điều hành đại hội, công tác bầu cử và các văn bản sau đại hội …đều được rà soát, đánh giá lại một cách cụ thể, kỹ lưỡng. Qua đây làm cơ sở chỉ đạo đối với các chi bộ còn lại trong Đảng ủy đồng thời rút kinh nghiệm cho cán bộ hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị.Trung tâm Thông tin - Thư viện