Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng
20/10/2021 07:46
Ngày 19/10, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia 01 điểm cầu Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức. Tham gia tại điểm cầu của Đảng ủy Trường có đồng chí Thái Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cấp ủy các chi bộ trực thuộc.
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

            Hội nghị tập huấn được chia làm 2 nội dung chính, phần 1 là quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, phần 2 là tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu trực tuyến đã được nghe quán triệt nội dung của Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời cập nhật những quy định của Trung ương như: Nguyên tắc xây dựng Hướng dẫn mới; về bố cục và hình thức trình bày; một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú khi xem xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể; quản lý hồ sơ đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng; tặng huy hiệu Đảng; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên…

Tại hội nghị này Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trực tiếp triển khai một số nội dung mới: Về công tác tổ chức đảng, đảng viên trong; công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo về chính trị nội bộ và công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chính sách cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An.

 

Đ/c Thái Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phát biểu quán triệt trước buổi tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến những quy định mới và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy, các đồng chí trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng đảng làm cơ sở vận dụng vào thực tế, giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới; đồng thời trong chương trình tập huấn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở.

Văn phòng Đảng ủy.